กฟภ.เตือนงดใช้ไฟช่วงน้ำท่วม พบเสาไฟฟ้าล้มแจ้ง 1129

กฟภ.เตือนงดใช้ไฟช่วงน้ำท่วม พบเสาไฟฟ้าล้มแจ้ง 1129
กฟภ.เตือนประชาชนงดใช้ไฟฟ้าช่วงน้ำท่วมหวั่นเกิดอันตราย แต่ถ้าหากต้องอยู่กับน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน บ้านสองชั้นควรใช้เครื่องไฟฟ้าชั้นบนของตัวบ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้แนะนำประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็น ไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง ถ้าเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง

ส่วนถ้ามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง

ส่วนกรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟ ด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่เหนือระดับน้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ปลั๊กไฟที่น้ำท่วมห้ามใช้งานเด็ดขาด และควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 1 – 2 เมตร รวมทั้งหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้ม หรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรสายด่วน 1129

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์