ก.ต่างประเทศ เรียกร้องเกาหลีเหนือยุติกระทำการยั่วยุ

ก.ต่างประเทศไทย เรียกร้องอย่างจริงจังให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ยั่วยุทั้งปวง และเคารพข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ ดังนี้ ไทยขอประณามการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง การทดลองครั้งนี้เป็นการขัด

ต่อข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดแจ้ง ซึ่งมีแต่จะนำไปสู่การโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้น

ไทยขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ยั่วยุทั้งปวง เคารพข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และกลับสู่การเจรจา รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายอดกลั้นและร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่สันติสำหรับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.