พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งซึ่งสร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในสวนดุสิต ซึ่งสร้างขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดให้รื้อถอน พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐาน ที่เกาะสีชังและมาสร้างใหม่ที่สวนดุสิต จากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จแปรพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับถาวรที่พระตำหนักวิมานเมฆนี้ 5 ปี

จนกระทั่งการก่อสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานแล้วเสร็จ จึงเสด็จฯ กลับไปประทับที่นั่นจวบจนเสด็จสวรรคต พ.ศ.2525 อันเป็นปีมหามงคลสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับปรุงพระตำหนักให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมฉลองรัชกาลที่ 5 แทน โดยมีการจัดเแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆ บรรดาศิลปะและงานฝีมือส่วนพระองค์ นอกจากนั้นยังให้พระตำหนักเปรียบเสมือนตู้จัดแสดงมรดกของชาติให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand