ระบบเครือข่ายประสาท

ข้อได้เปรียบของไลท์อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของมุมระบบประสาทในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่นการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกและวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัมและเร่งการพัฒนาระบบควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับยานที่เป็นอิสระ คอมพิวเตอร์ทั่วไปประมวลผลข้อมูลผ่านทางอัลกอริทึมหรือกฎที่กำหนดโดยมนุษย์ ตรงกันข้ามเครือข่ายประสาทจะขึ้นอยู่กับเครือข่ายการเชื่อมต่อ

ระหว่างองค์ประกอบการประมวลผลหรือเซลล์ประสาทซึ่งสามารถผ่านการฝึกอบรมเพื่อรับรู้รูปแบบของสิ่งเร้า คอมพิวเตอร์ประสาทหรือ neuromorphic จะประกอบไปด้วยระบบเครือข่ายประสาทที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน อธิบายไว้ในเอกสารฉบับใหม่ชิป NIST สามารถเอาชนะความท้าทายที่สำคัญในการใช้สัญญาณแสงได้โดยการวางซ้อนสองชั้นของโฟโตนิก waveguides โครงสร้างที่จำกัดความสว่างไว้ในเส้นแคบสำหรับการกำหนดเส้นทางสัญญาณออพติคอล